List of terms Number: 1 term

Реструктуризація (відстрочка) по фіксованому сільськогосподарському податку

У цьому Порядку термін реструктуризація (відстрочка) вживається в такому значенні: перенесення сплати суми фіксованого сільськогосподарського податку, нарахованої з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли дані обставини, на більш пізній термін (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".on top