List of terms Number: 1 term

Рестриктивна кардіоміопатія

Рестриктивна кардіоміопатія (інша рестриктивна кардіоміопатія I42.5) — інфільтративне або фіброзне ураження міокарда, що характерізується рігідними, непіддатливими стінками шлуночків, зменшенням наповнення і зниженням діастолічного об'єму одного або обох шлуночків з нормальною чи майже незмінною систолічною функцією та товщиною стінок.on top