List of terms Number: 1 term

Репрезентативність моніторингу

Репрезентативність моніторингу — міра показності даних, що отримані на діючій мережі спостережень за заданим набором контрольованих показників у дискретні моменти часу, та їх відповідності істинним кількісним та якісним характеристикам, що безперервно змінюються у просторі та часі.

 Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод
Мінекоресурсів України; Others, Specification, Typical Form on December 24, 2001485


on top