List of terms Number: 2 terms

Рентний дохід (земельна рента)

Рентний дохід (земельна рента) — дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.

 Про оцінку земель
Law of Ukraine on December 11, 20031378-IV

Рентний дохід (земельна рента) — дохід, що може бути отриманий із землі як засобу виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним валовим доходом від реалізації продукції, отримуваної на земельній ділянці, та виробничими витратами і прибутком виробника.

 Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна"
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Standard on October 28, 20041442


on top