List of terms Number: 1 term

Рентабельність виробничої діяльності з промислового освоєння оцінюваного геологічного об'єкта

Рентабельність виробничої діяльності з промислового освоєння оцінюваного геологічного об'єкта — частка від ділення прибутку від виробничої діяльності (операційної та інвестиційної), накопиченого за весь розрахунковий період, до вартості виробничих фондів нафтогазовидобувного підприємства (основних засобів і виробничих запасів), що використовується для промислового освоєння цього об'єкта.on top