List of terms Number: 3 terms

Рентабельність

Рентабельність — прибутковість роботи підприємства. Рентабельність характеризується величиною прибутку і рівнем рентабельності.


Рентабельність — прибутковість роботи підприємства. Рентабельність характеризується величиною прибутку і рівнем рентабельності.


Рентабельність — відносна величина, виражена у відсотках, що характеризує ефективність застосованих у виробництві (авансованих) ресурсів уречевленої праці чи ефективність поточних витрат, що визначається співвідношенням доходу (виручки) від реалізації продукції до її повної собівартості.on top