List of terms Number: 1 term

Ремонтна (виробнича, корабельна) практика у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України

Ремонтна (виробнича, корабельна) практика організовується на старших курсах з метою прищеплення професійних навичок із спеціальності і проводиться у військових частинах (установах, закладах), навчальних майстернях, навчальних центрах, підрозділах забезпечення навчального процесу ВВНЗ, а також на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (за згодою керівників), та ремонтних базах Збройних Сил України на посадах, що відповідають профілю підготовки слухачів (курсантів, студентів).on top