List of terms Number: 2 terms

Ремонт капітальний

Ремонт капітальний — комплекс операцій з відновлення справності і не менше 80% ресурсу КТЗ (його складника) згідно з вимогами нормативно-технічних або нормативно-правових актів із заміною та/або відновленням будь-яких його складників, зокрема базових.

 Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів
Order of the Ministry of Justice of Ukraine; Фонд державного майна; Method on November 24, 2003142/5/2092

Ремонт капітальний — відновлення проектних експлуатаційних характеристик споруди, що досягається шляхом комплексного усунення значних дефектів, які ставлять під загрозу можливість безпечної експлуатації споруди під дією проектних навантажень.on top