List of terms Number: 39 terms

Ремонт

Ремонт — комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та (або) збільшення його довговічності.


Ремонт — комплекс операцій щодо відновлення справності або роботоздатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин.


Ремонт — це ремонт розрахункових металоконструкцій із застосуванням зварки.


Ремонт — відновлення пошкоджених, зношених або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, елементів трубопроводу, з доведенням його до роботоздатного, надійного і безпечного стану.

 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
Мінпраці України, Комнаглядохоронпраці; Order, Rule on September 8, 1998177

Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатного або справного стану об'єкта і/або відновлення його ресурсу.


Ремонт — комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та збільшення його довговічності.


Ремонт - сукупність проектних, вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини

 Про охорону культурної спадщини
Law of Ukraine on June 8, 20001805-III

Ремонт — сукупність проектних, вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини.

 Про охорону культурної спадщини
Law of Ukraine on June 8, 20001805-III

Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатного або справного стану об'єкта і/або відновлення його ресурсу.

 Про затвердження Вимог до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію
Держатомрегулювання України; Order, Requirements on August 21, 2003108

Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатності, справності наземного засобу РТЗ і відновлення його ресурсів.


Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатності або справності ГТС для подальшої експлуатації.


Ремонт — відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин підйомників (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням їх до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.


Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин.


Ремонт — комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та (або) збільшення його довговічності.


Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єкта чи його складових частин.

 Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій
Держатомрегулювання України; Order, Regulation, Form, Requirements on December 1, 2004184

Ремонт — сукупність проектних, вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини.


Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин.


Ремонт — операція чи комплекс операцій, пов'язаних з відновленням справності чи роботоздатності та з поновленням ресурсу АБ.


Ремонт — комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення проектних параметрів споруди.


Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин

 Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
Мінпаливенерго України; Order, Rule, Norms, Specification, Procedure on July 25, 2006258

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справності або працездатності устатковання шляхом заміни чи відновлення зношених і пошкоджених деталей та вузлів.

 Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
Мінпаливенерго України; Order, Rule, Typical Form, Specification, Act on February 14, 200771

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності засобу та відновлення ресурсів засобів чи їх складових частин.

 Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України
Мінтрансзв'язку України; Order, Rule, Procedure, Typical Form, Act, Specification, Plan, Method, Protocol, Scheme, Card, Norms on May 8, 2007381

Ремонт — відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин вантажопідіймальних кранів і машин (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням вантажопідіймальних кранів і машин до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.


Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єкта та його складових частин.


Ремонт — комплекс операцій з підтримання працездатного стану об'єкта та/або відновлення його ресурсу.

 Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій
Держатомрегулювання України; Order, Regulation, Classification on November 19, 2007162

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності виробу та відновлення ресурсів виробу чи його складових частин.


ремонт - операції, що здійснюються для усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або характеристик та не призводять до зміни коду цих товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

 Митний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on March 13, 20124495-VI

Ремонт - комплекс робіт, що виконуються на АТ для відновлення її працездатності і ресурсу (строків служби);


Ремонт - поновлення здатності виробу виконувати всі задані функції, що проводиться виготовлювачем виробу та/або ремонтною організацією або ремонтним підрозділом атомної станції із використанням призначеного для цього устаткування, технології та документації й супроводжується визначенням нового регламентованого терміну експлуатації


Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників АТ


Ремонт - комплекс заходів щодо відновлення працездатності, а також відновлення ресурсу засобів ТЗІ і КТК, що проводяться за єдиною системою комплексного ремонту озброєння і військової техніки.


Ремонт - комплекс заходів з відновлення тактико-технічних характеристик та ресурсу техніки


Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників авіаційної техніки


Ремонт - комплекс робіт, спрямованих на відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик прикордонних мостів, у результаті проведення яких технічні параметри прикордонних мостів залишаються незмінними


Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин обладнання (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням обладнання до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів


Ремонт - комплекс заходів з відновлення справного чи працездатного стану та ресурсу військової техніки або її складових частин


Ремонт - відновлення та (або) заміна на нові пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин і деталей навантажувачів (металевих конструкцій, механізмів, гідропривода, електропривода, пристроїв безпеки тощо) з доведенням їх до справного і працездатного стану, здійснені, зокрема, відповідно до системи планово-запобіжних ремонтів


Ремонт означає будь-який ремонт датчика руху або бортового блока, що вимагає від’єднання його від електроживлення або від’єднання його від інших компонентів тахографа, чи відкриття датчика руху або бортового блока


Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частинon top