List of terms Number: 4 terms

Рекомендація

Рекомендація — правовий акт, який приймається компетентним органом ЄС і належить до вторинного законодавства ЄС та не має обов'язкової сили.


Рекомендація — правовий акт, який приймається компетентним органом ЄС і належить до вторинного законодавства ЄС та не має обов'язкової сили.


Рекомендація - повідомлення про результат верифікації державних виплат щодо невідповідності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат


Рекомендація - результат верифікації державних виплат щодо неправомірно призначеної, нарахованої та/або здійсненої державної виплати, проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, та усунення невідповідностей у реєстрах та базах даних суб’єктів надання інформаціїon top