List of terms Number: 2 terms

Радіомовна служба

Радіомовна служба — служба радіозв'язку, передачі якої призначені для безпосереднього приймання населенням. Ця служба може здійснювати передавання радіопередач, телебачення, інші види передавання.


Радіомовна служба — служба радіозв'язку, що здійснює передавання сигналів телевізійного та/або звукового мовлення для їх безпосереднього приймання РЕЗ населення.

 Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Specification on December 15, 20051208


on top