List of terms Number: 3 terms

Радіомережа

Радіомережа — сукупність РЕЗ та споруд радіозв'язку, які належать одному користувачеві, використовують спільні частоти, мають можливість установлювати зв'язок між собою безпосередньо або через базовий РЕЗ та поєднані в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну.


Радіомережа — сукупність радіостанцій, які встановлені в пунктах розміщення абонентів та об'єднані спільними радіоканалами або працюють з використанням спільних радіоданих.


Радіомережа — сукупність РЕЗ, що використовують спільні смуги радіочастот та поєднані в єдиному технологічному процесі забезпечення інформаційного обміну.on top