List of terms Number: 2 terms

Радіолокація

Радіолокація — радіовизначення, що використовується для цілей, відмінних від цілей радіонавігації.


Радіолокація — радіовизначення, яке використовується для цілей відмінних від цілей радіонавігації.

 Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Specification on December 15, 20051208


on top