List of terms Number: 9 terms

Радіоактивні матеріали

Радіоактивні матеріали — джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи.


Радіоактивні матеріали - джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи


Радіоактивні матеріали — будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність у разі їх перевезення перевищують межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.


Радіоактивні матеріали — ядерні матеріали, радіоактивні джерела іонізуючого випромінювання, ізотопна продукція та радіоактивні відходи.


Радіоактивні матеріали — будь-які матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.


Радіоактивні матеріали — джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи".


Радіоактивні матеріали — джерела іонізуючого випромінювання та ядерні матеріали, перелік яких надається в додатку 1 до Порядку (позиція 1.С.13.с) та в додатку 3 до Порядку (розділ А), які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у створенні ядерної зброї, звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.


Радіоактивні матеріали — будь-які матеріали, включаючи радіоактивні відходи, питома або сумарна активність радіонуклідів у яких перевищує межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.


Радіоактивні матеріали - джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходиon top