List of terms Number: 1 term

Радіоактивний матеріал (РМ)

Радіоактивний матеріал (РМ) — об'єкти і речовини, активність радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. До радіоактивних матеріалів належать спеціальні матеріали, що розщеплюються, радіоактивні відходи, радіоізотопні джерела іонізуючого випромінювання.on top