List of terms Number: 1 term

Радіаційно небезпечний об'єкт

Радіаційно небезпечний об'єкт (у межах цього документа) — будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть вміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (транспортні засоби, вантажі та ін.).on top