List of terms Number: 1 term

Радіаційний контроль або радіаційно-дозиметричний

Радіаційний контроль, або радіаційно-дозиметричний (у межах цього документа) — система вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінку доз опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційного стану промислової зони та навколишнього середовища, транспортних засобів та вантажів з метою виявлення їх можливого радіонуклідного забруднення й запобігання несанкціонованому поводженню з ДІВ.on top