List of terms Number: 1 term

Рада з питань реклами

Рада з питань реклами (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів рекламного ринку.

 Про затвердження Положення про Раду з питань реклами
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation, Specification on December 26, 20032016


on top