List of terms Number: 7 terms

Бюджетні кошти

Бюджетні кошти — кошти, що включаються у бюджети усіх рівнів незалежно від джерела їх формування.


Бюджетні кошти — кошти, що включаються до бюджетів усіх рівнів незалежно від джерела їх формування.


Бюджетні кошти — кошти, які передбачені МКТ у Державному бюджеті України за загальним та спеціальним фондами на створення та розповсюдження національних фільмів.


Бюджетні кошти — кошти загального фонду Державного бюджету України, які передбачені МКТ для здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи МКТ.


Бюджетні кошти (кошти бюджету) — належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету.

 Бюджетний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on July 8, 20102456-VI

Бюджетні кошти (кошти бюджету) - належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету

 Бюджетний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on July 8, 20102456-VI

Бюджетні кошти — обсяг коштів державного бюджету, які обліковуються на рахунках у Державній казначейській службі і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності (спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов'язаннями) державного бюджету та виникнення заборгованості за загальним або спеціальним фондом державного бюджету протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на депозитних рахунках у банку або в Національному банку.on top