List of terms Number: 1 term

Положення про розкриття інформації

Положення про розкриття інформації — Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) від 19.12.2006 N 1591.on top