List of terms Number: 1 term

Політична безпека держави

Політична безпека держави — досліджуються національні політичні та воєнно-політичні інтереси, загрози політичній безпеці України, здатність держави до захисту національних політичних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз.on top