List of terms Number: 5 terms

Покупці

Покупці — юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи.


Покупці - юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи


покупці - переможці конкурсу, які уклали договори купівлі-продажу пакетів акцій банку та сплатили за придбані ними пакети акцій банків кошти до Державного бюджету України;


Покупці - суб’єкти господарювання всіх форм власності - резиденти, які мають намір придбати нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, не перебувають у стані ліквідації або стосовно яких не порушено справу про банкрутство, а також подали аукціонному комітетові з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу в повному обсязі аукціонну документацію;


Покупці - суб’єкти господарювання всіх форм власності, які мають намір придбати нафту сиру, газовий конденсат власного видобутку і скраплений газ відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, а також подали біржі в повному обсязі аукціонну документаціюon top