List of terms Number: 2 terms

Показники моніторингу та оцінки

"Показники моніторингу та оцінки" означають узгоджені показники виконання Проекту, зазначені в листі від того самого числа, що й ця Угода, які повинні використовуватися Позичальником відповідно до Проекту для оцінки ходу виконання Проекту і ступеня досягнення його цілей.


"Показники моніторингу та оцінки" означають узгоджені показники ефективності діяльності, викладені у листі від тієї ж дати, що і ця Угода, які мають використовуватися Позичальником у рамках Проекту для оцінки ходу реалізації проекту і ступеня досягнення цілей Проекту.on top