List of terms Number: 1 term

Показники

Показники — абсолютні та відносні величини, які використовуються для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів. Показники розподіляються на первинні, зведені та аналітичні.on top