List of terms Number: 1 term

Показник фондовіддачі

Ефективність використання основних фондів характеризується показником фондовіддачі (Фв), який вираховується як відношення виручки від реалізації, без податку на добавлену вартість та акцизного збору, до середньої вартості основних фондів.on top