List of terms Number: 2 terms

Показник токсичності продуктів горіння

Показник токсичності продуктів горіння

Відношення кількості матеріалу до одиниці об'єму замкнутого простору, в якому газоподібні продукти, що утворюються при горінні матеріалів, викликають загибель 50% піддослідних тварин.


Показник токсичності продуктів горіння (HCL) — інтегральний 50 показник, який дорівнює масі матеріалу, віднесеної до одиниці об'єму замкненого простору, у якому газоподібні продукти, що утворюються, викликають загибель 50% піддослідних тварин. Застосовується для класифікації небезпеки полімерних матеріалів.on top