List of terms Number: 1 term

Покажчик терміновості

Покажчик терміновості — послідовність з двох однакових літер, яку розміщують на початку адресного рядка та яка визначає порядок черговості і передавання повідомлення.on top