List of terms Number: 1 term

Позиція з рейтингом

"Позиція з рейтингом" означає позицію сек'юритизації, яка має придатне кредитне оцінювання придатної ECAI, як визначено у статті 97; та.on top