List of terms Number: 1 term

Позиція без рейтингу

"Позиція без рейтингу" означає позицію сек'юритизації, яка не має придатного кредитного оцінювання придатної ECAI, як визначено у статті 97.on top