List of terms Number: 5 terms

Брокерська діяльність

Брокерська діяльність — професійна діяльність суб'єктів підприємницької діяльності на користь страхувальника або перестрахувальника (цедента) (далі — страхувальник), спрямована на визначення його потреби в отриманні страхових послуг, консультуванні, наданні допомоги у розробленні умов договору страхування, пошуку страховиків, які відповідають вимогам страхувальника, веденні переговорів та укладенні договорів страхування за дорученням страхувальника, здійсненні розрахунків за договорами страхування, підготовці документів для врегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку.

 Про порядок провадження діяльності страховими посередниками
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 18, 19961523

Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи


Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи

 Про цінні папери та фондовий ринок
Law of Ukraine on February 23, 20063480-IV

Брокерська діяльність — укладення торговцем цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.


Брокерська діяльність - це діяльність фізичних та юридичних осіб:

- які ведуть переговори або організовують транзакції, що можуть включати передачу товарів, внесених до Спільного військового списку ЄС, з однієї третьої країни до будь-якої іншої третьої країні; або

- які купують, продають або організовують передачу таких товарів, що є їхньою власністю, з однієї третьої країни до будь-якої іншої третьої країниon top