List of terms Number: 2 terms

Бокс інкасації

Бокс інкасації — приміщення (комплекс приміщень) пристосоване для заїзду оперативних автомобілів для завантаження (розвантаження) цінностей, конструкція якого унеможливлює зовнішнє спостереження за діями інкасаторів з цінностями.


Бокс інкасації - приміщення (комплекс приміщень), що замикається з середини і пристосоване для заїзду оперативних автомобілів для завантаження (розвантаження) валютних цінностей, конструкція якого унеможливлює зовнішнє спостереження за діями інкасаторів із валютними цінностями

 Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
Resolution of the National Bank of Ukraine; Instruction, Typical Form, Requirements, Commission, Blank, Act, Description, Card on March 31, 201729


on top