List of terms Number: 5 terms

Ліміт

Ліміт — максимальна сума, у межах якої управління Державного казначейства можуть запозичувати кошти ЄКР для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.


Ліміт — вид обмеження фінансової операції, ініційованої із застосуванням платіжної картки, що застосовується з метою зменшення фінансових ризиків членів та учасників НСМЕП та забезпечення ефективного використання емітентами залучених коштів клієнтів. Ліміти, що застосовуються у НСМЕП, поділяються на карткові та системні.


Ліміт — вид обмеження фінансової операції, ініційованої із застосуванням МПІ, що застосовується з метою зменшення фінансових ризиків членів та учасників НСМЕП та забезпечення ефективного використання емітентами залучених коштів клієнтів.


Ліміт - контрольний показник, виконання якого є обов'язковим під час управління міжнародними резервами


Ліміт - оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗon top