List of terms Number: 1 term

Ліквідоване робоче місце

Ліквідоване робоче місце — місце застосування праці:

з якого працівника звільнено внаслідок змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

що ліквідовано внаслідок припинення діяльності фізичної особи-підприємця або самозайнятої особи — платника податку з доходів фізичних осіб.

 Деякі питання моніторингу створення робочих місць
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Method, Typical Form on April 12, 2006512


on top