List of terms Number: 4 terms

Ліквідація наслідків аварії

Ліквідація наслідків аварії — режим функціонування, під час якого підприємство (об'єкт) після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему.


Ліквідація наслідків аварії — проведення комплексу заходів, що включають аварійно-рятувальні й інші невідкладні роботи, що виконуються при виникненні аварій і спрямовані на локалізацію і на припинення дій небезпечних факторів, порятунок життя і збереження здоров'я людей, а також зниження масштабів впливу аварій.


Ліквідація наслідків аварії — комплекс організаційно-технічних заходів щодо приведення аварійного об'єкта до нормативного рівня безпеки і дієздатності.


Ліквідація наслідків аварії — режим функціонування, під час якого підприємство (об'єкт) після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему.

 Про затвердження Інструкції з розробки плану ліквідації аварій на об'єктах метрополітену
МНС України (з 2005 р.); Order, Instruction, Typical Form, Plan, List, Act, Sample on October 11, 2010888


on top