List of terms Number: 3 terms

Ліквідація надзвичайних ситуацій

Ліквідація надзвичайних ситуацій — аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які проводяться при виникненні надзвичайних ситуацій та спрямовані на рятування життя і збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди довкіллю та матеріальних збитків, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій.


"Ліквідація надзвичайних ситуацій" — аварійно-рятувальні та інші невідкладні відновлювальні роботи, що проводяться при виникненні надзвичайних ситуацій і спрямовані на рятування життя і збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди, завданої довкіллю, матеріальних втрат, а також їх вторинного впливу в зоні надзвичайної ситуації.


Ликвидация чрезвычайных ситуаций — аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.on top