List of terms Number: 1 term

Ліквідаційна вартість активу (All definitions of termin — 3)

Ліквідаційна вартість активу — попередньо оцінена сума, яку суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на його вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному після закінчення строку його корисної експлуатації.on top