List of terms Number: 4 terms

Лекція

Лекція — основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.


Лекція — один із видів навчального заняття у дистанційному навчанні, на якому студенти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв'язку як у синхронному режимі, коли студенти можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання у реальному вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу.

 Про затвердження Положення про дистанційне навчання
МОН України; Order, Regulation on January 21, 200440

Лекція — один з основних видів навчальних занять, що представляє собою усний, монологічний, систематичний, послідовний виклад викладачем навчального матеріалу.


Лекція - це основний вид навчальних занять у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), призначений для надання тим, хто навчається, нових теоретичних знань.on top