List of terms Number: 2 terms

Ландшафтне різноманіття

Ландшафтне різноманіття — формальне вираження численних зв'язків, що мають місце в даний час між індивідуумом або суспільством та топографічно окресленою територією, і зовнішній прояв яких є результатом впливу природних та людських чинників та їх комбінацій протягом певного часу (проект рекомендацій Ради Європи щодо комплексної охорони районів культурного ландшафту в межах ландшафтної політики).


"Ландшафтне різноманіття" означає різноманітність ландшафтів.on top