List of terms Number: 9 terms

Курсова різниця

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.


Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.


Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.


Курсова різниця — різниця, яка є наслідком перерахунку однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну валюту України при різних валютних курсах.


Курсова різниця — результат переоцінки залишків валютних коштів, що виникають унаслідок зміни курсу національної валюти відносно іноземної валюти.


Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах


Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.


Курсова різниця для цілей розділу IV цього Кодексу - позитивна різниця між офіційним обмінним курсом іноземної валюти до гривні, установленим Національним банком України на день придбання та на день продажу (погашення, іншого відчуження) цінного паперу, у разі якщо такий цінний папір номінований в іноземній валюті

 Податковий кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on December 2, 20102755-VI

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.on top