List of terms Number: 1 term

Купонний цінний папір (цінний папір з визначеним прибутком)

Купонний цінний папір (цінний папір з визначеним прибутком) — а) цінні папери з фіксованою річною ставкою процента (купона); б) цінні папери із змінною ставкою, якщо за умовами випуску цінного папера ставка визначається в залежності від процентної ставки на визначену дату або протягом певного періоду на визначеному ринку (міжбанківському, державних цінних паперів, іноземному та іншому). Всі інші цінні папери вважаються цінними паперами з невизначеним прибутком.on top