List of terms Number: 1 term

Кумулятивні непрямі податки

Кумулятивні непрямі податки — багатоступеневі податки, які справляються лише у разі, якщо немає механізму подальшого кредитування податку у випадках, коли майно (в тому числі товари) або послуги, які є об'єктом оподаткування на одній стадії виробництва, використовуються на його наступних стадіях.on top