Адміністратор недержавного пенсійного фонду (All definitions of termin — 3)

Адміністратор недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону

Find the definition in the text on October 11, 2013

Адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі — адміністратор) — юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Ануїтет (All definitions of termin — 3)

Ануїтет — періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі

Find the definition in the text on October 11, 2013

Відкритий пенсійний фонд (All definitions of termin — 2)

Відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи

Find the definition in the text on October 11, 2013

Відкритий пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Вкладник недержавного пенсійного фонду (All definitions of termin — 2)

Вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону

Find the definition in the text on October 11, 2013

Вкладник недержавного пенсійного фонду (далі — вкладник фонду) — особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Власний капітал (All definitions of termin — 21)

Власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами

Find the definition in the text on October 11, 2013

Власний капітал — різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення (All definitions of termin — 2)

Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб

Find the definition in the text on October 11, 2013

Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення — сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Діяльність з управління активами (All definitions of termin — 6)

Діяльність з управління активами — професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок

Find the definition in the text on October 11, 2013

Довічна пенсія (довічний ануїтет) (All definitions of termin — 2)

Довічна пенсія (довічний ануїтет) — пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування

Find the definition in the text on October 11, 2013

Засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду (All definitions of termin — 2)

Засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду — юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду - юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду

Find the definition in the text on October 11, 2013

Зберігач пенсійного фонду (All definitions of termin — 2)

Зберігач пенсійного фонду (далі — зберігач) — банк, який провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та відповідає вимогам цього Закону.

Find the definition in the text on July 18, 2012

Зберігач пенсійного фонду- Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів

Find the definition in the text on October 11, 2013

Здійснення контролю за юридичною особою (All definitions of termin — 2)

Під здійсненням контролю за юридичною особою в цьому Законі слід розуміти нагляд з можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння або користування всіма активами або більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління юридичної особи, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім'ї.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Інвестиційна декларація (All definitions of termin — 11)

Інвестиційна декларація - документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до цього Закону

Find the definition in the text on October 11, 2013

Інвестиційна декларація — документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до цього Закону.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Індивідуальний пенсійний рахунок (All definitions of termin — 2)

Індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів

Find the definition in the text on October 11, 2013

Індивідуальний пенсійний рахунок — персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Істотна участь (All definitions of termin — 12)

Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Компанія з управління активами (All definitions of termin — 6)

Компанія з управління активами — юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності

Find the definition in the text on October 11, 2013

Корпоративний пенсійний фонд (All definitions of termin — 2)

Корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники

Find the definition in the text on October 11, 2013

Корпоративний пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Недержавний пенсійний фонд (All definitions of termin — 9)

Недержавний пенсійний фонд — суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення — недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування (далі — пенсійний фонд — суб'єкт другого рівня).

Find the definition in the text on December 9, 2012

Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку

Find the definition in the text on October 11, 2013

Недержавний пенсійний фонд (далі — пенсійний фонд) — юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку

Find the definition in the text on October 11, 2017

Недержавний пенсійний фонд — суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення

Недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування

Find the definition in the text on October 11, 2013

Одиниця пенсійних активів (All definitions of termin — 4)

Одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді

Find the definition in the text on October 11, 2013

Одиниця пенсійних активів — показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Одноразова пенсійна виплата (All definitions of termin — 2)

Одноразова пенсійна виплата — пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом

Find the definition in the text on October 11, 2013

Пенсійна виплата (All definitions of termin — 2)

Пенсійна виплата — грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом

Find the definition in the text on October 11, 2013

Пенсійна схема (All definitions of termin — 2)

Пенсійна схема — документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду

Find the definition in the text on October 11, 2013

Пенсійний контракт (All definitions of termin — 3)

Пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою

Find the definition in the text on October 11, 2013

Пенсійний контракт — договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника

Find the definition in the text on October 11, 2013

Пенсійні активи (All definitions of termin — 3)

Пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до цього Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати

Find the definition in the text on October 11, 2013

Пенсійні активи — активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до цього Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

Find the definition in the text on December 9, 2012

Пенсійні депозитні рахунки (All definitions of termin — 2)

Пенсійні депозитні рахунки - вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії

Find the definition in the text on October 11, 2013

Пенсійні депозитні рахунки — вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Find the definition in the text on December 9, 2012


on top