Про Національну поліцію
Закон України від 02.07.2015580-VIII

Верховенство права (Всі визначення терміна — 2)

Верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків

Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків є тимчасовим недопущенням поліцейського до виконання обов’язків за займаною посадою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Контракт про проходження служби в поліції

Контракт про проходження служби в поліції - це письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає поліція, для визначення правових відносин між сторонами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Майно поліції

Майно поліції є державною власністю і належить їй на праві оперативного управління.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Національна поліція України (Всі визначення терміна — 2)

Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Національна поліція України (поліція)

Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.11.2018

Поверхнева перевірка

Поверхнева перевірка є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Поліцейський (Всі визначення терміна — 2)

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Поліцейський захід

Поліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Служба в поліції

Служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Службова підготовка (Всі визначення терміна — 2)

Службової підготовки - системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Спеціальні засоби (Всі визначення терміна — 6)

Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Фізичний вплив

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015


вгору