Про інноваційну діяльність
Закон України від 04.07.200240-IV

Інновації

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA

Інноваційна діяльність (Всі визначення терміна — 3)

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA

Інноваційна інфраструктура

Інноваційна інфраструктура — сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA

Інноваційна продукція

Інноваційна продукція — нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо)

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) — підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA

Інноваційний продукт

Інноваційний продукт — результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA

Інноваційний проект (Всі визначення терміна — 5)

Інноваційний проект — комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA

Пріоритетний інноваційний проект

Пріоритетний інноваційний проект — інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012, UA


вгору