Перелік термінів Кількість: 11 термінiв

Особистий кабінет

Особистий кабінет - веб-сторінка Суб'єкта розкриття на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, на якій містяться загальні відомості про Суб'єкта розкриття та його Інформація


Особистий кабінет - розділ Веб-порталу, доступ до якого має тільки зареєстрований користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення, електронні заяви або звернення, подані до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, результати їх розгляду та інша інформація


Особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на сайті Оператора ГРМ, що містить персоніфіковані дані Споживача та його об’єкта (об’єктів), статистичні дані про обсяги споживання природного газу, поточний стан розрахунків за цим Договором та іншу інформацію, а також передбачає обмін інформацією між Оператором ГРМ та Споживачем, у тому числі для передачі показань засобів вимірювальної техніки (лічильника газу) та/або формування звіту за спожитий природний газ чи рахунків. Адреса сторінки входу до особистого кабінету захищена логіном та паролем Споживача і надається Оператором ГРМ Споживачу особисто або в інший дозволений законодавством спосіб;

 Про затвердження Типового договору розподілу природного газу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Договір, Форма типового документа, Заява, Лист від 30.09.20152498

Особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов’язану з виконанням До

 Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Договір, Заява, Лист, Форма типового документа від 30.09.20152500

Особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, що пов’язана з виконанням Договору

 Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Договір, Заява, Форма типового документа від 30.09.20152501

Особистий кабінет - розділ єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - портал), доступ до якого має тільки заявник, що зареєструвався та авторизується за допомогою ідентифікаторів доступу до особистого кабінету, через який здійснюється подання електронних документів, у якому розміщуються інформаційні повідомлення щодо результатів розгляду поданих електронних документів і який використовується як механізм спілкування між заявником та органом ліцензування;


Особистий кабінет - розділ Порталу, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, який авторизується за допомогою ідентифікаторів доступу (логіна і пароля) та через який здійснюється подання електронних заявок на отримання послуг, надсилаються інформаційні повідомлення щодо статусу розгляду та результати надання послуг в електронному вигляді. Реєстрація користувача в особистому кабінеті на Порталі здійснюється доступними на Порталі способами ідентифікації, які забезпечують запобігання зловживанню повноваженнями або підміні особи;


Особистий кабінет - розділ Єдиного державного порталу адміністративних послуг, доступ до якого має тільки зареєстрований суб’єкт господарювання, що авторизується за допомогою ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (логін та пароль), через який здійснюється подача декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (далі - декларація), розміщується інформаційне повідомлення щодо її реєстрації та який використовується для інформаційної взаємодії між суб’єктом господарювання, адміністратором та відповідним дозвільним органом

 Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Декларація, Перелік від 07.12.2016922

Особистий кабінет - складова частина ЕТС, яка дає змогу замовнику, оператору, учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до цього Порядку


Особистий кабінет - розділ веб-сайту оператора, провайдера телекомунікацій, який використовується для реєстрації абонента та інформаційної взаємодії між оператором, провайдером телекомунікацій та абонентом


Особистий кабінет - складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу органу приватизації/організатору аукціону, потенційному покупцю провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядкувгору