Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Про житлово-комунальні послуги
Закон України від 09.11.20172189-VIII

Аварія (Всі визначення терміна — 40)

Аварія - пошкодження, вихід з ладу, відмова, неможливість експлуатації внутрішньобудинкових систем, а також пошкодження несучих, огороджувальних та несучоогороджувальних конструкцій будівлі, які спричинили або можуть спричинити шкоду життю та здоров’ю людей, пошкодження майна, унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг споживачам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Виконавець комунальної послуги

Виконавець комунальної послуги - суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку

Внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку - механічне, електричне, газове, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше одного житлового та/або нежитлового приміщення, у тому числі комунікації до обладнання споживача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Гаряча вода (Всі визначення терміна — 2)

Гаряча вода - вода, призначена для задоволення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб споживачів, якісні та температурні характеристики якої відповідають нормативним вимогам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Житлова послуга

Житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Житлово-комунальні послуги (Всі визначення терміна — 4)

Житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Індивідуальний споживач

Індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Кількісний показник комунальних послуг

Кількісний показник комунальних послуг - кількість одиниць виміру обсягу отриманої споживачем комунальної послуги, визначена відповідно до показань вузла обліку та/або вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Колективний договір про надання комунальних послуг

Колективний договір про надання комунальних послуг - договір про надання комунальних послуг, який укладається з виконавцем комунальних послуг за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Колективний споживач

Колективний споживач - юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Комунальні послуги (Всі визначення терміна — 7)

Комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Норми споживання комунальних послуг

Норми споживання комунальних послуг - кількісні показники споживання комунальних послуг, які використовуються для розрахунків за спожиті комунальні послуги у випадках, передбачених законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Плата за абонентське обслуговування

Плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Послуга з управління багатоквартирним будинком

Послуга з управління багатоквартирним будинком - результат господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої на забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території відповідно до умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Споживач житлово-комунальних послуг (Всі визначення терміна — 3)

Споживач житлово-комунальних послуг - індивідуальний або колективний споживач

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017

Управитель багатоквартирного будинку (Всі визначення терміна — 2)

Управитель багатоквартирного будинку - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2017