Основи законодавства України про культуру
Закон України від 14.02.19922117-XII

Діяльність у сфері культури (Всі визначення терміна — 3)

Діяльністю у сфері культури є:

створення, розповсюдження і популяризація творів літератури та мистецтва;

збереження та використання культурних цінностей;

естетичне виховання;

організація спеціальної освіти, відпочинку і дозвілля громадян.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2011

Культурні цінності (Всі визначення терміна — 12)

До культурних цінностей належать об'єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Унікальні цінності матеріальної та духовної культури, а також культурні цінності, що мають виняткове історичне значення для формування національної самосвідомості українського народу, визнаються об'єктами національного культурного надбання і заносяться до Державного реєстру національного культурного надбання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2011

Працівник культури (Всі визначення терміна — 3)

Працівником культури є особа, яка здобула спеціальну освіту в державному чи приватному навчальному закладі або у спеціаліста (викладача), який має ліцензію на проведення педагогічної діяльності, чи особа, яка працює в закладах, підприємствах, організаціях і установах культури, засобах масової інформації, видавництвах, товариствах, фондах та інших культурно-освітніх громадських об'єднаннях і пройшла відповідну атестацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2011

Професійний творчий працівник (Всі визначення терміна — 5)

Професійним творчим працівником у сфері культури є особа, творча діяльність якої становить її основне заняття і є головним джерелом її доходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2011

Суб'єкти діяльності у сфері культури (Всі визначення терміна — 3)

Суб'єктами діяльності у сфері культури є:

професійні творчі працівники, професійні творчі колективи, працівники культури, окремі громадяни;

державні і приватні заклади, підприємства, організації і установи, що діють у сфері культури;

творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, їх підприємства;

держава в особі її органів влади та управління.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2011

Суб'єкти професійної творчої діяльності

Суб'єктами професійної творчої діяльності на індивідуальній і колективній основі є професійний творчий працівник та професійний творчий колектив.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2011


вгору