Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (ДНАОП 0.00-4.05-2003)
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок, Форма типового документа від 15.10.20031631

Висновок експертизи (Всі визначення терміна — 2)

Висновок експертизи — документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи і містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, за формою, встановленою Держнаглядохоронпраці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2011

Експертиза (Всі визначення терміна — 19)

Експертиза — діяльність експертних організацій щодо оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2011

Експертна організація (Всі визначення терміна — 7)

Експертна організація — суб'єкт господарської діяльності, який має дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2011


вгору