Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.20041618-IV

Висновок експерта (Всі визначення терміна — 6)

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Висновок експерта — докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Висновок експерта - докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Доказами

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Докази (Всі визначення терміна — 10)

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Достатність доказів (Всі визначення терміна — 3)

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Достовірність доказів (Всі визначення терміна — 2)

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Експерт (Всі визначення терміна — 23)

Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Експерт

Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Експерт з питань права (Всі визначення терміна — 3)

Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Електронні докази (Всі визначення терміна — 3)

Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Заходи процесуального примусу (Всі визначення терміна — 5)

Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Заява по суті справи

Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Мирова угода сторін (Всі визначення терміна — 2)

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Належність доказів (Всі визначення терміна — 3)

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Окреме провадження (Всі визначення терміна — 3)

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Перекладач (Всі визначення терміна — 6)

Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Перекладач

Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Письмові докази (Всі визначення терміна — 9)

Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Показання свідка (Всі визначення терміна — 7)

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Показання свідка — це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Речові докази (Всі визначення терміна — 11)

Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Речовими доказами є предмети матеріального світу, які своїм існуванням, своїми якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими ознаками дають змогу встановити обставини, що мають значення для справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Свідок (Всі визначення терміна — 4)

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Спеціаліст (Всі визначення терміна — 13)

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Спеціаліст

Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Суд апеляційної інстанції (Всі визначення терміна — 3)

Апеляційні суди переглядають в апеляційному порядку судові рішення місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Суд касаційної інстанції (Всі визначення терміна — 3)

Верховний Суд переглядає у касаційному порядку судові рішення, ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Суд першої інстанції (Всі визначення терміна — 3)

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції, крім справ, визначених частинами другою та третьою цієї статті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Суди апеляційної інстанції

Апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Судовий наказ (Всі визначення терміна — 4)

Зміст судового наказу

1. У судовому наказі зазначаються:

1) дата видачі наказу;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ;

3) ім'я (найменування) стягувача і боржника, їх місце проживання або місцезнаходження;

4) посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги;

5) сума грошових коштів, які підлягають стягненню, а також розрахунковий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку, з якого повинні бути стягнуті грошові кошти, якщо такий повідомлений заявником;

6) сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню на його користь з боржника;

7) відомості про порядок та строки подання заяви про скасування судового наказу.

2. Судовий наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження" та обов'язково містити положення про дату видачі судового наказу стягувачу, дату набрання судовим наказом законної сили та строк пред'явлення судового наказу до виконання. Зазначені відомості вносяться до судового наказу у день його видачі стягувачу для пред'явлення до виконання.

3. Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примірниках, один з яких залишається у справі, а другий скріплюється печаткою суду і видається стягувачу після набрання ним законної сили.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 96 цього Кодексу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 цього Кодексу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Судові витрати (Всі визначення терміна — 5)

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017

Цивільна процесуальна дієздатність

Цивільна процесуальна дієздатність

Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Цивільна процесуальна правоздатність

Цивільна процесуальна правоздатність

Здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013


вгору