Про здійснення державних закупівель
Закон України від 10.04.20141197-VII

Акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури)

Акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури) - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (за результатами застосування переговорної процедури), та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція, пропозиція за результатами застосування переговорної процедури вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Генеральний замовник (Всі визначення терміна — 3)

Генеральний замовник - орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Державна закупівля (Всі визначення терміна — 4)

Державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Договір про закупівлю (Всі визначення терміна — 6)

Договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Документація конкурсних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Документація конкурсних торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Електронні засоби

Електронні засоби - електронне обладнання та програмне забезпечення для створення, обробки, передачі та зберігання даних і електронних документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Забезпечення виконання договору про закупівлю (Всі визначення терміна — 8)

Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Замовники (Всі визначення терміна — 5)

Замовники - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак:

юридична особа є одержувачем бюджетних коштів та уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансування;

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;

у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Кваліфікаційна документація (Всі визначення терміна — 6)

Кваліфікаційна документація - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Кваліфікаційна пропозиція (Всі визначення терміна — 6)

Кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Комітет з конкурсних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Моніторинг закупівель (Всі визначення терміна — 3)

Моніторинг закупівель - систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур закупівель з метою аналізу їх ефективності та належного дотримання і запобігання порушень законодавства у сфері державних закупівель

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Найбільш економічно вигідна пропозиція (Всі визначення терміна — 3)

Найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Оголошення про проведення процедури закупівлі (Всі визначення терміна — 3)

Оголошення про проведення процедури закупівлі - оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Оголошення про результати процедури закупівлі (Всі визначення терміна — 2)

Оголошення про результати процедури закупівлі - оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Орган оскарження (Всі визначення терміна — 2)

Орган оскарження - Антимонопольний комітет України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Переможець процедури закупівлі (Всі визначення терміна — 7)

Переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано в разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого акцептовано за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Пов'язана особа (Всі визначення терміна — 5)

Пов’язана особа - особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи;

фізичні особи - члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Послуги (Всі визначення терміна — 15)

Послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема, транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Предмет закупівлі (Всі визначення терміна — 6)

Предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупівлі має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником переговорної процедури закупівлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Пропозиція конкурсних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Рамкова угода (Всі визначення терміна — 4)

Рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Роботи (Всі визначення терміна — 4)

Роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (Всі визначення терміна — 2)

Строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - встановлений замовником у документації конкурсних торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Суб'єкт оскарження в органі оскарження (Всі визначення терміна — 2)

Суб’єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб’єкт оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Товари (Всі визначення терміна — 41)

Товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Торги (конкурсні торги)

Торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Уповноважений орган (Всі визначення терміна — 20)

Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Учасник попередньої кваліфікації (Всі визначення терміна — 2)

Учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Учасник процедури закупівлі (Всі визначення терміна — 5)

Учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Цінова пропозиція (Всі визначення терміна — 6)

Цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до запиту цінових пропозицій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014

Частина предмета закупівлі (лот) (Всі визначення терміна — 6)

Частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником переговорної процедури закупівлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.2014


вгору